<![CDATA[NEMINVESTERING.DK - Hvad kan du investere i?]]>Thu, 13 Feb 2020 12:30:18 +0100Weebly<![CDATA[Hvad kan du investere i?]]>Tue, 21 Nov 2017 16:24:26 GMThttp://neminvestering.dk/hvad-kan-du-investere-i/hvad-kan-du-investere-iAktier
Der findes utallige forskellige typer aktier og strategier du kan benytte dig af ved investering i aktiemarkedet. For begyndere vil jeg anbefale dig at se nærmere på indlægget her -

Enkelte aktier
Den mest kendte form for aktie, hvor du køber en andel i et selskab og tjener penge i takt med at værdien på virksomheden stiger. Aktier i de store veletablerede kan også betale et udbytte til deres aktionærer som kan svinge mellem 0,1-5%, men vil oftest være i størrelsesordenen 1-3%.

ETF (Exchange Traded Fund)
Er udenlandske børshandlede fonde med ofte meget lave forvaltningsomkostninger pga. deres handelsvolumen. Der findes mange forskellige ETF'er der dækker forskellige strategier, det kan væres indexfonde, bullfonde og bearfonde. Bearfonde kan være et godt køb til din portefølje i et nedadgående marked. ETF lagerbeskattes hvert år, hvad end om du realiserer dine gevinster/tab.

Investeringforeninger/fonde (aktive og passive)
Investeringsforeninger minder på mange områder om ETF'er, men beskattes efter realisationsprincippet, altså kun ved realisering af tab/gevinst ved salg. Investeringsfonde er dele af investeringsforeninger der har specialiseret sig i bestemte områder. Det kan være forskellige industrier, lande, indexer osv. De har ofte højere forvaltningsomkostninger end ETF'er, men beskattes mere gunstigt.

REIT (Real Eastate Investment Trust)
Er ejendomsvirksomheder der handles som aktier på børser eller gennem investeringsforeninger. Fordelen ved REIT er at de normalt betaler et højt udbytte og kan have automatiske planer for geninvestering af dit afkast  (renters rente)

IPO
IPO står for "Initial public offering" og er når selskaber bliver børsnoteret. Dette er ofte for, at hente yderligere kapital til videre vækst fra eksterne investorer. Disse aktier er normalt meget volatile og kan være adgang til både hurtige penge eller ligeså hurtige tab. Grundig research om virksomhederne er grundstenen her.

Social trading/copy trading
I forbindelse med udviklingen af de sociale medier, har den sociale del også spredt sig til aktieverdenen. På sider som Etoro.com kan du kopiere andre tradere baseret på blandt andet deres tidligere performance, risk score og markeder de handler i. På nuværende tidspunkt kopierer jeg 5 andre personer og har allerede opnået et afkast på ca. 17% på 5 måneder. Det er en platform jeg har planer om at foretage yderligere investeringer i fremadrettet. Af andre sociale sider findes der også shareville.dk.


Bitcoin
Læs mere om investering i bitcoin og andre cryptovalutaer herP2P
Læs mere om investeringer i P2P crowdlendingDig selv
  • Din egen virksomhed
  • Dig selv - Kompetenceudviklende kurser
Mere om dette i separat artikel på et senere tidspunkt

Ejendomme
  • Køb og sælg
  • Udlejning
  • Crowdfunding
Mere om dette i separat artikel på et senere tidspunkt
]]>